Statystyki Lotto

Czytelne zestawienie wyników losowań

Celem poniższych zestawień jest zaprezentowanie przebiegu losowań Multi Multi w ujęciach statystycznych, wyciągnięcie wniosków pozostawiamy Państwu. W serwisie poddajemy analizie głównie losowania o numerach 1-150, wśród podanych zestawień znajdziecie jednak ciekawe statystyki dotyczące szerszego zakresu losowań 1-850 . Inne - szersze analizy wszystkich kilkuset losowań, po zapoznaniu się z zawartością serwisu, proponujemy wykonać załączonycm programem statystycznym przeznaczonym dla graczy.

1 Ilość powtórzeń poszczególnych liczb
2 Najczęściej powtarzające się dwójki liczb
3 Najczęściej powtarzające się trójki liczb
4 Najrzadziej powtarzające się trójki liczb
5 Ilość powtórzeń liczb (k)
6 Ilość powtórzeń liczb parzystych (k)
7 Ilość powtórzeń liczb nieparzystych (k)
8 Ilość wylosowanych liczb parzystych
9 Ilość wylosowanych liczb nieparzystych
10 Ilość powtórzeń liczb w dziesiątkach
11 Ilość liczb z identycznymi końcówkami
12 Długości przedziałów liczbowych (min,max)
13 średnia sumy liczb
14 Ilość powtórzeń liczb w dziesiątkach (k)
15 Ilość takich samych różnic między kolejnymi liczbami
16-23 Przykład: System 4 ostatnich losowań z dwoma powtórzeniami
24-25 Ilość liczb w dwudziestkach i czterdziestkach w k. losowaniach (k) ✭
26 Ilość liczb pierwszych wylosowanych w kolejnych losowaniach (k) ✭
27-29 Punktowe przebiegi losowań i powtórzeń liczb
30-31 Punktowe przebiegi losowań, powtórzeń i powrotów liczb ✭
32-33 Oczekiwanie (ilość losowań) na najczęściej i najrzadziej padającą liczbę ✭
34 Najdłuższe oczekiwanie na liczbę
35 Oczekiwanie (ilość losowań) na poszczególne liczby ✭
36 Ilość różnych liczb wylosowanych w 3 i 4 ostatnich losowaniach ✭
37 Gęstość padania liczby ✭
38 Gęstość padania par liczb
39 Gęstość padania trójek liczb ✭
40 Ilośc powtórzeń poszczególnych liczb z wybraną liczbą ✭
41 Wyniki losowań przedstawione jako ekstrapole

Gwiazdką (✭) zaznaczono te ze statystyk, które nie zostały omówione w tym serwisie lecz zostały uwzględnione w programie statystycznym.

© 1998-2019 F A L C O M® | Start | Systemy | Analizy systemów | Statystyki | Analizy wyników | Programy | Archiwum | Prasa | eBiuletyn |